Sprzęty pomocnicze pomagają osobom po urazach, operacjach, zabiegach powracać do pełnej sprawności fizycznej. Osobom starszym ułatwiają codzienne poruszanie się i wykonywanie codziennych czynności. Czym jest sprzęt medyczny? Lepiej kupić czy wypożyczyć? Dotacja na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Sprzęt pomocniczy

Sprzęt pomocniczy to sprzęt pomagający z reguły osobom starszym. Do niego kwalifikuje się na przykład balkonik, schodołaz. Są one bardzo często używane przez osoby starsze i rzeczywiście pomagają w codziennym funkcjonowaniu. Do sprzętów pomocniczych możemy zaliczyć też łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, podnośniki i kule ortopedyczne, jednak mogą być one klasyfikowane również jako sprzęty rehabilitacyjne. Wszystko zależy od tego, jakie mają zastosowanie. Oprócz takich sprzętów są jeszcze sprzęty rehabilitacyjne i ortopedyczne, które w dużej mierze pomagają powrócić do wcześniejszej sprawności. Mogą to być na przykład stabilizatory kolanowe, nadgarstkowe, kostkowe oraz usztywniacze.

Sprzęt medyczny – kupić czy wypożyczyć?

To pytanie jest bardzo często zadawane, zwłaszcza przed planowanym zakupem. Jeśli nie jesteśmy pewni co do wygody użytkowania, to warto taki sprzęt wypożyczyć chociażby na kilka dni. Możemy zaznajomić się z jego korzystaniem i zobaczyć czy rzeczywiście nam odpowiada. W przypadku na przykład łóżek rehabilitacyjnych, które z pewnością nie będą nam potrzebna przez lata, warto jest skorzystać z usług wypożyczalni łóżek rehabilitacyjnych. Dzięki temu zaoszczędzimy pieniądze i co najlepsze, będziemy mogli wymieniać łóżka na dowolne rodzaje.

Jeśli potrzebujemy sprzętu chwilowo, to warto jest pomyśleć o wypożyczeniu. Jeśli potrzebujemy sprzętu na co dzień, to nie ma co się zastanawiać, warto jest zainwestować w porządny sprzęt.

łóżka rehabilitacyjne

Dotacja na zakup sprzętu rehabilitacyjnego

Istnieje dotacja na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Osoby niżej wymienione, mogą ubiegać się o taką dotację. O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

  1. osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

przeciętny miesięczny dochód, nie przekracza kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt.4 ustawy o rehabilitacji zawodowej (…), na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,

  • jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

 Dofinansowanie może wynosić nawet 60% kosztów sprzętu. Jest to idealna opcja na zakup na przykład własnego łóżka rehabilitacyjnego.