Okazuje się, że otworzenie fermy drobiu, budowa biogazowi rolniczej,  a nawet oczyszczalni ścieków potrzebuje wielu pozwoleń. Często zabieganie o nie zajmuje dziesiątki wniosków i godzin. Szczególnie, gdy mowa o naprawdę dużej inwestycji. Są jednak firmy oferujące tak zwane doradztwo środowiskowe Poznań, dzięki którym zdobycie wszelkich dokumentów i rozpoczęcie inwestycji jest dużo łatwiejsze. Szerzej o tym w pozostałej części artykułu. Zapraszamy.    

Kiedy potrzeba specjalnych pozwoleń?

Planując inwestycję pamiętaj o konieczności zdobycia różnego rodzaju zgód i pozwoleń. Szczególnie, gdy twoja inwestycja może zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Takie inwestycje można przypisać do poniższych kategorii:

 • gospodarka wodna, w tym w rolnictwie,
 • leśnictwo i rolnictwo, w tym hodowla zwierząt,
 • magazynowanie,
 • odpady i ścieki,
 • przemysł:
 • – chemiczny,
 • – drzewno-papierniczy,
 • – energetyczny, w tym energetyka jądrowa,
 • – lekki,
 • – mechaniczny,
 • – metalurgiczny,
 • – przemysł mineralny,
 • – spożywczy,
 • – wydobywczy,
 • rekreacja i turystyka,
 • systemy transportowe,
 • zabudowa,
 • inne.

Jak widać, wymienione zostały prawie wszystkie dziedziny. Dlatego trzeba być bardzo wyczulonym na kwestię oddziaływania na środowisko. Między innymi jakie dokumenty są wymagane przy inwestycjach mogących wpływać na środowisko? Kto może nam pomóc?

decyzja środowiskowa Poznań

Doradztwo środowiskowe Poznań – Skorzystaj z czyjegoś doświadczenia

Jednym z dokumentów, jakie są niezbędne na przykład gdy planujesz otworzyć dużą oczyszczalnię ścieków bądź fermę drobiu jest decyzja środowiskowa Poznań. Wydawana jest dla przedsięwzięć mogących zawsze oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dokument ten powinien być uzyskany jak najszybciej. Dlaczego? Ponieważ urzędy, które wydają decyzje administracyjne niezbędne do realizacji twojej inwestycji, w tym decyzje o warunkach zabudowy czy pozwolenie na budowę, będą brać pod uwagę ustalenia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Co ważne, są firmy oferujące doradztwo środowiskowe Poznań, które nie tylko doradzą, ale też wezmą sprawy w swoje doświadczone ręce i pomogą ci zdobyć niezbędne decyzje i pozwolenia