Usługi bhp Inowrocław są ważne w każdej firmie. Ale czy każda firma posiada służbę BHP? A czy powinna? O tym w artykule. Powiemy również czym zajmuje się taka służba BHP w firmie oraz jak często powinna mieć szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby. Zapraszamy.

Usługi BHP Inowrocław niezbędne w każdej firmie

Aż strach pomyśleć, co działoby się w zakładach pracy, gdyby nie było żadnych zasad i kontroli BHP. Dziś każdy zakład pracy musi spełniać wymogi bhp i regularnie przeprowadzać szkolenia pracowników. Sam pracodawca również im podlega. Jednak stała służba bhp nie zawsze jest konieczna. Zgodnie z zapisami istniejącymi w polskim prawodawstwie, powołanie służby bhp jest obowiązkiem pracodawcy wtedy, gdy zatrudnia on więcej niż 100 pracowników. Ale to nie oznacza, że firma licząca mniej niż 100 pracowników nie może lub nie powinna posiadać takiego stanowiska. Warunki pracy i wynikające z nich zagrożenia często tego wymagają. Służba bhp pełni funkcję doradczą, nadzorującą i kontrolną. Czy to wszystko?

Służba BHP w przybliżeniu

Takie usługi bhp Inowrocław sprowadzają się do kontroli warunków pracy w zakładzie oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno przez pracowników, jak i osoby odpowiedzialne za kierowanie pracownikami. Jednak to nie wszystko. Osoby piastujące takie stanowisko muszą podejmować działania w zakresie szeroko pojętej profilaktyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Podstawowym i najbardziej oczywistym jest identyfikacja zagrożeń zawodowych i przeciwdziałanie możliwości ich oddziaływania na pracowników, np. przez eliminację.

usługi bhp Inowrocław

Skąd wziąć służbę BHP? Czy każdy pracownik może piastować to stanowisko?

Dużo zależy od wielkości zakładu, ilości pracowników a także charakteru samej pracy. W zakładzie liczącym do 100 osób obowiązki służby bhp może pełnić odpowiednio przeszkolony pracownik, który na co dzień wykonuje inne zadania. Jeśli w zakładzie pracy brakuje kompetentnych pracowników, mogących przejąć obowiązki służby bhp, pracodawca może powierzyć te zadania specjalistom spoza firmy lub pełnić je samemu. Warunkiem jest jednak ukończone przez niego specjalnego szkolenia przygotowującego do wykonywania tych obowiązków.

Każdy pracodawca musi także pamiętać, że niezbędne jest szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby, które powinno być wykonywanie nie rzadziej niż co 5 lat, bez względu na zakres prac i ilość pracowników.